Friday, 11 September 2009

Web-to-print - inte alltid rätt

Vems tid, vems budget?

Web-to-print gör det möjligt för användare att utifrån mallar, skapa, ändra och godkänna trycksaker online.

Fördelarna är flera, t.ex. kortare ledtider, minskade kostnader för produktion av trycksaker och bättre kontroll på slutresultatet. Utmärkt när det gäller enkla trycksaker som produceras ofta t.ex. visitkort eller annonser där bild, pris eller adressrad är det enda som skall ändras, men är det verkligen så verkligheten ser ut?

Jag har ofta kontakt med avdelningar som brukar kalla sig marknadssupport eller Marketing Support. Flera av dessa har uttryckt önskemål om att hitta en Web-to-print liknande lösning. Anledningen? Jo, därför att de vill kunna sänka sina kostnader. Deras tanke är att lägga över skapandet av trycksaker på de som beställer trycksakerna - alltså deras kunder. Kunderna som i 9 fall av 10 är säljkåren.

Genom att göra detta hoppas de slippa alla telefonsamtal och korrekturvändor som idag upptar mycket av deras tid. Den enda arbetsinsats de ser är skapande och underhåll av mallarna, och så naturligtvis Web-to-print systemet. Det låter som en bra strategi, men vänta lite...

Det här kan vara ett typiskt fall av sub-optimering!
Det man riskerar göra är att flytta tiden från den egna avdelningen till någon annan, nämligen säljarna. Även om jag tror att de flesta säljare skulle tycka detta var okej eftersom de nu får en chans att vara lite kreativa och skapa sina egna trycksaker så är det långt ifrån säkert att det är den bästa lösningen för företaget. Risken är nämligen stor att Web-to-print lösningen blir en anledning för säljarna att sitta hemma och fila på snygga trycksaker istället för att göra det de skall - generera affärer.

Med andra ord. Om din avdelnings huvudsakliga uppgift är att serva säljkåren är det nog ingen bra idé att försöka lägga delegera tillbaka arbetet till den du egentligen skall avlasta.

Innebär det att Web-to-print är en dålig idé?
Nej, självklart inte. Det är som sagt var en utmärkt lösning för enkla och ofta återkommande trycksaker. För mer komplicerade trycksaker blir det dock mindre självklart. Mer komplicerade trycksaker kräver dels mer av Web-to-print systemet i form av funktioner och antal mallar, dels mer av användarna i form av kunskap. Mer komplicerade trycksaker innebär alltså ofta krångligt och dyrt.

Någonstans finns det en brytpunkt där ett Web-to-print system inte längre blir den optimala lösningen. Var exakt den brytpunkten finns måste nog bedömas från fall till fall. Det viktiga är att man har klart för sig vad som skall produceras, vem som skall göra det och hur det skall göras. Alltså vems tid och vems pengar som skall sparas.

Vad gör man då om man kommit fram till att Web-to-print inte är rätt?
Ett alternativ som faktiskt bör övervägas är att avsätta en resurs - en grafisk designer - och sedan utrusta denna designer med en telefon och bra verktyg för skärmdelning. Sedan talar man om för alla de man skall serva att kontakta denna resurs/tjänst när de behöver något producerat. Med hjälp av telefon och skärmdelning kan säljare och designer tillsammans utforma trycksaken eller vad det nu är som behöver göras. Fördelarna är bl.a.:
  • Designern kan den grafiska profilen (bättre kvalitet)
  • Designern har kunskap och tillgång till system som bildbank, mm (ingen integration behövs)
  • Designern vet vad som gjorts tidigare (tidigare arbeten återanvänds)
  • Designern är erfaren (trycksaken produceras snabbare)
  • Designern är inte begränsad till mallar (mer flexibilitet i vad som skall skapas)
  • Säljaren behöver inte lära sig några tekniskt komplicerade stödsystem
  • Det krävs inga tunga investeringar

Det här kanske inte låter som något unikt och det är det inte. Det som möjligtvis är lite nytt är tanken på skärmdelning. Om du inte redan gjort det är det nog hög tid att titta närmare på Adobes tjänster för detta. En del av dom ingår faktiskt i CS4:

No comments:

Post a Comment