Tuesday, 1 September 2009

Sista tidningen trycks den 30 april 2011!

Ingen jag pratat med tror att dagstidningar, så som vi känner dom idag, kommer fortsätta finnas för evigt. Så hur länge kommer de finnas och vad händer med dom sen?

Hur gärna skulle man inte vilja ha svaren på dessa frågor?

Hade man, som dagstidning, bara svaren skulle man veta exakt hur man skall agera, vilka beslut som måste fattas, vilka saker man skall satsa på och vilka saker som bara är slöseri med tid. Hade man bara svaren skulle man agera...

Den bistra sanningen är tyvärr att ingen har svaren på dessa frågor. Ingen kan göra mer än att gissa. Den som lever får helt enkelt se. Dock är det inte ovissheten som är problemet. Problemet är att man inte agerar. Möjligen att man trevar, testar och känner sig lite för, men man agerar inte fullt ut.

Tiotusenkronorsfrågan till alla er dagstidningar är:
- Om ni med all säkerhet i världen visste att det inte skulle gå att trycka och distribuera en dagstidning efter den 30/4 2011, hur skulle ni då agera? Handen på hjärtat. Skulle ni agera annorlunda än ni gör idag?

Om svaret är ja, fråga er då varför ni inte agerar annorlunda än ni gör. Hur viktigt är datumet egentligen? Om det nu är sant att dagstidningar så som de fungerar, ser ut och produceras idag inte kommer finnas kvar för evigt, varför inte börja förändra på allvar redan idag?

Mitt råd till alla dagstidningar:
"Fatta ett styrelsebeslut om när tryckpressen stängs för gått. Sätt ett slutdatum, och sätt det inte alltför långt bort."

Först när detta faktum ligger på bordet kommer diskussionen hamna på rätt nivå och först då kommer alla smarta och kreativa människor börja arbeta med "rätt" problem.

No comments:

Post a Comment