Thursday, 26 March 2009

Osynligt och transparent

När har man lyckats med sin DAM-implementation?

Att implementera ett DAM-system är inte helt enkelt. Framförallt inte om man startar från ruta ett, d.v.s. man har inget system alls. Problemet är ofta att för mycket fokus läggs på systemet och dess funktioner. Konsekvensen av det blir i sin tur att de saker man vill uppnå hamnar i skymundan.

Om du med gott samvete kan bocka av alla punkter nedan har du lyckats med din DAM-implementation. Om inte har du lite mer jobb att göra med att integrara systemet som en naturlig del i arbetet.
  • Jag kan hitta det jag söker
  • Jag behöver bara leta på ett ställe
  • Jag kan identifiera vad det är jag hittat och om jag eventuellt måste göra något med det
  • Jag vet vad jag får göra med det jag hittat
  • Systemet hjälper mig att göra det jag vill med det jag hittat
  • Andra som vill ha samma hjälp som jag använder systemet direkt utan mellanhänder
  • Innehållet i systemet underhålls som en följd av normala arbetsrutiner. Det krävs inga extra moment för att underhålla innehållet i systemet.
  • Jag använder inte applikationens namn när jag refererar till systemet
  • Jag reflekterar inte ens över att det är ett DAM-system jag använder
Om du bockat av alla punkter kan du med gott samvete ge dig själv en klapp på axeln. Du har då lyckats lägga fokus på rätt saker, d.v.s. det som faktiskt resulterar i något konkret. Fokus bör vara på moment som kreera, skapa, utvärdera mm. Inte på moment som katalogisera, indexera eller uppdatera.

DAM-systemet skall vara osynligt och transparent. Du skall tänka lika lite på det som du tänker på den el-motor som får glas-skivan att rotera i mikrovågsugnen.
…Pling! Nu är maten färdig.

No comments:

Post a Comment