Friday, 6 March 2009

On-demand

När det gäller produktion av marknadskommunikation finns det tre typer av on-demand.
  1. Distribute on-demand
  2. Produce on-demand
  3. Create on-demand
Det som skiljer dem åt är var i produktionskedjan själva on-demand-momentet sker. Gemensamt för dem alla är att de kan bidra till att öka effektiviteten avsevärt.

Utan on-demand kan produktionen av ett produktblad se ut så här:
(Create) Inhouse-avdelningen skapar ett produktblad i Adobe InDesign.
(Produce) Produktbladet skickas till tryckeriet och trycks.
(Distribute) De tryckta produktbladen skickas ut till alla återförsäljare.

Den vanligaste och kanske enklaste lösningen att effektivisera är att inför Distribute on-demand. Vad det innebär är helt enkelt att man väntar med distributionen till dess någon begär materialet. Vinsterna är främst minskat slöseri. Gissa hur mycket av alla produktblad som kommer sluta sitt liv i papperskorgen hos återförsäljarna?

Nästa variant är att Produce on-demand. I det fallet finns produktbladet redan producerat men det är inte tryckt eller utskrivet ännu. Det sker först när någon begär det. Även här är vinsterna minskat slöseri. Med Produce on-demand behöver man inte gissa hur många produktblad man skall trycka och gissa hur bra genomsnittsföretag brukar vara på att uppskatta vilken upplaga som krävs? Observera att frågan om distribution fortfarande måste lösas. Hur det löses beror på var produktionen sker. Sker den centralt måste fortfarande trycksakerna skickas ut till den som beställt. Produceras de däremot lokalt behövs ingen distribution alls vilket naturligtvis kan spara ännu mer!

Sista varianten är Create on-demand. Här sker både initiativet till att skapa och själva skapandet on-demand. Vinsterna här är självklart också minskat slöseri eftersom man helt enkelt inte behöver lägga någon energi på att skapa något innan det verkligen behövs. Vinsterna kan dock vara större än så beroende på hur lösningen utformas. En vanlig lösning är en annonsgenerator med webbgränssnitt. I en sådan lösning kan användaren utifrån en mall skapa en ny annons och ändra vissa förutbestämda delar av innehållet. Den stora fördelen med en sådan lösning är att så många fler kan skapa annonser. Byrån eller inhouse-avdelningen blir inte längre en flaskhals. Här handlar det alltså inte bara om att minska slöseri. Det handlar minst lika mycket om att kunna producera fler saker, fler annonser utan att kostnaderna ökar. Observera bara att Create on-demand inte nödvändigtvis förutsätter tekniska lösningar som en annonsgenerator.

Vilken on-demand lösning man skall sikta in sig på beror på flera faktorer, bl.a. typ av produktion, frekvens, målgrupp, informationslivslängd osv. I vissa fall kanske det inte ens lönar sig med on-demand? Produktion av kundtidningen är (än så länge) ett sådant exempel.

Var börjar man då?
Mitt råd är att göra en översikt - en stadsplan. Skriv ned alla typer av produktioner som produceras och mappa detta mot vilken on-demand metod som används idag. Väg sedan detta mot dagens kostnader och inte minst efterfrågan... och glöm för allt i värden inte de saker som inte alls görs idag på grund av tids- eller kostnadsbrist!

Till sist. On-demand handlar i slutändan om efterfrågan och beställningsprocessen. Det är i sig inte en fråga om teknik även om många verkar tycka att så är fallet!

No comments:

Post a Comment