Monday, 2 March 2009

Längs Bilddatabasens långa svans 2

En av de revolutionerande sakerna med iTunes Music Store är att man, förutom att köpa hela album, också kan köpa enstaka låtar. Det är lite det som den långa svansen går ut på – att bryta ned saker till minsta beståndsdel.

Genom att göra på detta sätt uppmuntrar man användare att söka sig vidare till låtar man annars kanske inte skulle hittat. Det öppnar också möjligheter till blanda saker i nya konstellationer, t.ex min "spel-lista" eller "veckans bästa".

Översatt till bilddatabasernas värld skulle detta kunna innebära att varje produktion eller varje trycksak bryts ned i dess beståndsdelar. En trycksak består av text och bild i olika former. Precis som i iTunes borde man kunna välja att ladda ned hela trycksaken eller enskilda texter och bilder. Lösningen finns redan i många programvaror. Det som saknas är egentligen bara enkla och lättanvända gränssnitt för inmatning av material och presentation för slutanvändarna. Detta kommer bli en av mina utmaningar framöver. Det och att utfroma en bra motsvarigheter till min spel-lista…

No comments:

Post a Comment