Sunday, 15 March 2009

Hur man effektiviserar en marknadsavdelning

Om man vill effektivisera en marknadsavdelnings arbete är första steget att bestämma vad man vill uppnå. Det kan självklart vara många saker, men i slutändan handlar det om någon av dessa saker:
  • Man vill kunna göra mer än vad man gör idag
  • Man vill kunna göra det billigare
  • Man vill kunna göra bättre saker, d.v.s högre kvalitet
  • Man vill kunna göra det snabbare
Betänk att jag skrev "någon" av dessa saker. En vanlig kommentar brukar vara något i stil med:
"Jag vill kunna göra katalogen snabbare för då sänker vi produktionskostnaden och då kan vi använda tiden till att göra de där särtrycken vi pratat om."

Dessa resonemang, hur korrekta de än är, indikerar bara en sak. Man har inte tänkt färdigt. Även om det är svårt att välja så går det faktiskt bara att uppnå en av dessa saker. I exemplet ovan kan man faktiskt läsa mellan raderna att drivkraften som ligger bakom viljan att effektivisera är att kunna göra mer saker, nämligen särtrycken.

Att komma fram till vilken drivkraft är det första (och viktigaste) beslutet i en effektiviseringsprocess. Den ger svaret på frågan varför man skall effektivisera. Nästa fråga är vad som skall göras. Först därefter kommer frågan hur

Egentligen ganska självklart, men hur många gånger har man inte suttit i möten som öppnas med frågan:
- Har ni några bra idéer om hur vi skall effektivisera?

Möten som öppnas på detta sätt riskerar tappa tråden. Det är tyvärr också vanligt att diskussionen blir intensiv med hårda hård. Det beror på att alla har målat upp sin egen bild och vad som skall uppnås. Det är helt enkelt kontraproduktivt och det gäller såväl i möten som för större projekt som hur man skall effektivisera en marknadsavdelning.
 

No comments:

Post a Comment