Thursday, 12 March 2009

Ge inte bort det viktigaste!

Den engelska tidningen The Guardian har annonserat ett nytt öppet API som ger utvecklare tillgång till allt innehåll som tidningen producerar.

Tanken med detta är att nå fler läsare utan att behöva producera mer innehåll. Affären då? Ja, det finns naturligtvis en tanke att tjäna pengar. Detta är tänkt att göras på annonserna som följer med innehållet. Min första reaktion var att det var otroligt smart. Något som dagstidningar i Sverige borde ta efter. Det finns dock en stor anledning att höja varningsflaggan.

Den kanske viktigaste tillgången som en dagstidning har är något som inte syns i balansräkningen. Mellan mig och den dagstidning jag prenumererar på finns en speciell relation. Inte nog att jag betalar för det. Jag har också gett tidningen tillåtelse att förse mig med nyheter, annonser och annan information direkt i min brevlåda. Av olika anledningar har jag valt just den tidningen, inte någon annan. Den här tillåtelsen eller detta "Permission" är värt ganska mycket. Mer än de flesta dagstidningar inser. Det kan t.ex. nyttjas för fler saker. Ett exempel är det nyhetsbrev med erbjudanden från tredjepartsföretag jag regelbundet får från min tidning. Det är bara ett exempel. Detta "Permission" går att nyttja långt mycket mer än så.

Om tidningarna skulle börja ge bort innehåll skulle de också ge bort den tillåtelse jag gett dem att leverera till mig. Vad skulle i så fall stoppa mig från att ge min tillåtelse till någon annan, t.ex någon som använder sig av The Guardians API?

Även om det vid första anblicken lät som en bra idé tror jag lösningar som denna är potentiella katastrofer för dagstidningar. En bättre lösning tror jag är detta som Seth Godin skrev i sin blog idag:
"Keep your customers, but change what you sell to them"

Det är nog dags för många tidningar att omvärdera vad det egentligen är de säljer?

Tidningar startades ofta för att någon hade något att säga (ofta politiska budskap). De befäste sin makt på grund av tryckpressen (det fanns inga andra som kunde mångfaldiga budskapet på det sättet). De mätte framgång i termer av räckvidd.

Idag ser det annorlunda ut. Vem som helst kan idag ha en åsikt. Alla har möjlighet att mångfaldiga och distribuera sitt budskap. Tidningarna är inte längre unika. Det de emellertid har kvar är sina prenumeranter och framförallt tillståndet att dag efter dag ut leverera till deras brevlåda. Det måste gå att nyttja detta på fler sätt!

PS. Jag beskrev ett sådant sätt in ett tidigare inlägg i denna blogg.

No comments:

Post a Comment