Wednesday, 11 March 2009

Fullfjädrat DAM-system eller bara bildarkiv?

De flesta DAM-system är arkivsystem, inte fullfjädrade DAM-system.

Ett fullfjädrat DAM-system hanterar Assets genom hela deras livscykel. De fungerar inte enbart som en arkivplats för Assets som fullgjort det de ursprungligen togs fram för.

Betänk följande. Om din normala rutin säger att filerna läggs in i DAM-systemet när jobbet är klart, hur hanteras då skapande, leverans, godkännande och nyttjande av filer?

Detta är saker som ett fullfjädrat DAM-system skall stödja. Om inte ditt DAM-system stödjer dessa saker idag innebär det att det antingen stöd helt saknas eller att det finns dubbla system. Inte speciellt effektivt. Dessutom innebär det att ett onödigt moment tillkommer, nämligen det att mata in filer i DAM-systemet. Det är ett moment som dels är tidskrävande, dels inte tillför speciellt mycket nytta. Just därför är det vanligt att detta moment skjuts i tiden. Saker läggs på hög vilket i sin tur förvärrar situationen ytterligare.

Lösningen är ett fullfjädrat DAM-system och rutiner som anger att filer skall läggas in i DAM-systemet så fort de skapas. Helst direkt av den person som skapat filen. Det är nämligen denna person vet mest om den fil som läggs in och är därför den som är bäst lämpad för att ange den grundläggande metadatan. Därefter kan ett flöde startas för godkännande och eventuell publicering av filen. När det blir dags att nyttja filen skall filen enkelt kunna hittas och monteras direkt i publikationen utan omsvep.

På detta sätt uppstår inget extra moment när jobbet är klart och DAM-systemet har assisterat längs hela resan. En sak återstår dock och det är en eventuell arkivering, men denna skall ett fullfjädrat DAM-system också kunna ombesörja.

No comments:

Post a Comment