Tuesday, 10 March 2009

Excel, Excel, Excel

Att Excel skulle ha sin givna plats på varje marknadsavdelning är kanske inte så konstigt? Att det sedan verkar vara det självklara verktyget för nästan allt är dock inte lika självklart?

Det är helt enkelt förvånande hur kreativa vissa kan vara i att hitta möjliga och omöjliga användningsområden för Excel.
- Har vi något verktyg för mediaplanen? Javisst - Excel!
- Hur hanterar vi översättning av produkttexterna? Excel naturligtvis!
- Var anger vi prisjusteringarna? I Excel-arket så klart!
- Hur planerar vi vilka produkter som skall med i kommande DR-blad? Vi gör ett Excel-ark!

Självklart är inte Excel optimalt i något av dessa fall. Varför används det då?
Svaren brukar vara: Det är enkelt. Det är standard. Alla vet hur man använder det. (Det senare är dock enligt min erfarenhet inte helt sant.)

Det finns emellertid ytterligare ett skäl. Det saknas nämligen bra alternativ. Utbudet av verktyg för Marketing Resource Management är helt enkelt väldigt begränsat. Här finns det massor att göra.

Jag skall här visa ett exempel på hur enkelt ett planeringsverktyg för DR-blad skulle kunna göras. DR-blad inom till exempel dagligvaruhandeln brukar ofta vara uppbyggda på samma sätt vecka efter vecka. Oftast är det någon form av modultänk bakom sidornas uppbyggnad.
Titta på detta exempel.

Tänk dig att "Available students" är moduler eller produkter, och att Team A, B, C osv. är sidor i DR-bladet. Genom att enkelt dra och släppa moduler/produkter till sidan kan någon utan kunskap i InDesign eller liknande planera vilka produkter som skall finnas på vilken sida. Man skulle också kunna tänka sig att utöka det hela genom att göra modulerna skalbara.
När planeringen är klar kan den lätt sparas i en databas eller i en XML-fil som sedan kan användas för att automatiskt skapa DR-bladet i t.ex. InDesign.

Var kommer då produktinformationen in? Enkelt! Antingen kan exemplet anpassas till att visa inmatningsfält för respektive modul, eller också kan produkterna länkas till produktdatabasen (PIM-systemet). Man skulle till och med kunna tänka sig att den som gör planeringen väljer vilken bild som skall visas för resp. produkt Detta skulle i så fall självklart göras från den webbaserade bilddatabasen.

Detta var bara ett exempel. På liknande sätt skulle jag kunna rada upp andra tänkbara lösningar som skulle vara betydligt mer effektiva än Excel. Excel har sin givna plats, men det är inte lösningen på allt.

No comments:

Post a Comment