Wednesday, 18 March 2009

De fem resurserna inom MRM

Vad är egentligen Marketing Resource Management?

Roman Jansen och Frans Riemersma har den bästa och enklaste formulering jag sett:
Vad skall göras, av vem, med hjälp av vilken teknik, till vilken kostnad och inom vilken tidsrymd
Från den meningen kan man sedan plocka ut de fem resurser man har att tillgå:
  • Vad (Annonser, kataloger, TV, DM, webb-sajter mm.)
  • Vem (kompetens, tillgängliga timmar, roller/ansvarsområden mm.)
  • Teknik (Content Management-System, CRM, Automatisering mm.)
  • Kostnad (Kostnadsställen, upphandlingar, mediabudget mm.)
  • Tid (Time-to-market, deadlines, Time-to-synchronize)
Marketing Resource Management handlar helt enkelt om att balansera dessa resurser för att nå önskat resultat

No comments:

Post a Comment