Thursday, 26 February 2009

Längs Bilddatabasens långa svans

Chris Anderson betonar i boken The Long Tail vikten av filter. Utan bra filter har användarna inte en chans att hitta i överflödet. Vad vore t.ex. Amazon utan användarnas rekommendationer? Eller, vad vore iTunes utan sina topplistor och genré-indelningen?

Detta fick mig att fundera kring alla de bilddatabaser som företag och organisationer byggt upp. Finns det någon motsvarighet till dessa filter där? Även om det naturligtvis finns, är nog sanningen att de flesta bara visar användaren ett enkelt sökgränssnitt:
- Här är sökrutan, varsågod och sök!

Detta är knappast att hjälpa användaren och det inspirerar verkligen inte användaren att söka sig längre ned längs bilddatabasens långa svans. Kan man då skapa smarta filter? Självklart. Hur skulle de se ut? Ja, som The Long Tail säger finns det två saker man som användare vill veta när står inför ett val:
1. Man vill veta något om det överflöd har framför sig. Vad består det av?
2. Man vill veta vad andra som stått inför samma val gjort.

Översatt till bildbatabasernas värld skulle första punkten kunna lösas ungefär som Getty Images eller Adobe Lightroom löst det. När man gjort en sökning ser mer information om det aktuella sökresultatet, t.ex att de hittade bilderna består av 43 stående, och 7 liggande bilder, eller att 8 av bilderna tillhör kategorin "Sommar", 18 "Vinter", 23 "Vår" osv. Självklart är denna information klickbar så att man kan söka sig vidare.

Den självklara lösningen på den andra punkten är rekommendationer vilket kräver någon form av interaktion med användarna. Något som kanske kan vara lite svårare att lösa. Men inte olösbart! Hur man löser rekommendationer är nog en fråga jag får anledning att återkomma till i ett senare inlägg. Det finns mycket att säga om det!

No comments:

Post a Comment